Corona Protocol Sportpark De Kring vanaf zaterdag 25 september

1: Heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;

2: Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt ook voor bezoekers en supporters;

3: Was vaak je handen met water en zeep of gebruik hiervoor desinfectiemiddel, juist ook voor en na bezoek van ons sportpark. Bij de ingang van de kantine vind je deze spullen;

4: Schud geen handen;

5: Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;

6: Wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten stem dan gezamenlijk af over het dragen van een mondkapje.  Vanuit de Rijksoverheid zijn er geen beperkingen opgelegd over het samen reizen in een auto;

7: Wij adviseren binnen en buiten de kantine de 1,5 meter afstandsregel daar waar mogelijk. Indien de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden adviseren wij een mondkapje te dragen;

8: Er wordt om een Corona toegangsbewijs gevraagd indien je in de kantine zittend of stand je consumptie nuttigt of aanwezig bent in het afgescheiden horeca gedeelte van deze ruimte; 

9: Buiten op het terras is het tonen van een Coronatoegangsbewijs niet noodzakelijk;

10: Consumpties kunnen aan de bar worden afgehaald, houdt rekening met de 1,5 meter regel indien je je consumpties besteld. Consumpties dienen, indien je geen coronatoegangsbewijs kunt laten zien, buiten op het terras te worden genuttigd. 

11: PKC’83 heeft een gescheiden in- en uitgang in de kantine om zoveel mogelijk “langs elkaar verkeer” te voorkomen. Maak hier ook gebruik van. 

Alvast vriendelijk bedankt voor je medewerking.