Beste sportvrienden/leden van PKC’83,

Voor het seizoen 2020-2021 zijn jullie inmiddels schriftelijk/mondeling en via WhatsApp benaderd om de contributie voor het speelseizoen 2020-2021 te voldoen.

Er hebben inmiddels al leden de contributie keurig voldaan echter een groot gedeelte nog niet.

Wij willen dan ook iedereen vriendelijk verzoeken, die de contributie nog niet hebben voldaan, dit uiterlijk 1 oktober 2020 te voldoen. Je kunt hierbij gebruik maken van de Mollie-Ideal contributie betaal links op onze website. 

Mocht je niet in staat zijn om de contributie tijdig te voldoen stuur dan een berichtje met je motivatie via het contactformulier op onze website. Dan kunnen wij hier mogelijk een gezamenlijke regeling voor treffen.

Voor diegene die de contributie gelden niet voor 1 oktober hebben voldaan, zonder iets van zich te hebben laten horen, zal een tijdelijk speelverbod worden opgelegd door de club middels een financiële blokkade. Laat het dus alsjeblieft niet zover komen. 

Hopende iedereen voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke sportgroet,

Het bestuur PKC’83