Beste sportvrienden/leden van PKC’83,

Wij hebben iedereen via de diverse kanalen geïnformeerd over het tijdig betalen van je contributie. Heel veel leden hebben hier netjes gehoor aan gegeven echter een behoorlijk aantal leden nog niet.

We willen iedereen nogmaals verzoeken dit uiterlijk zaterdag 28 augustus 2021 te voldoen. Dit geldt voor zowel de veld- als zaalafdeling.

We accepteren vanaf dit seizoen alleen betalingen via de bank! Een betalingsregeling kan alléén schriftelijk worden aangevraagd.

Volg deze link om je betaling(en) te verzorgen en/of een betalingsregeling aan te vragen.

Betaal op tijd om je lidmaatschap en dus je speelgerechtigheid te waarborgen!

Hopende iedereen voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke sportgroet,

Het bestuur PKC’83